Usui Reiki

Reiki, Evrensel Yaşam Enerjisidir.

Rei; ruhsal bilgelik, şuur anlamını taşır. Ki; yaşam gücü demektir.

Yaratıcımızın bize armağanı olan bir şifa enerjisidir. Her zaman ve her yerde bulunur. Bu enerjiyi kullanmak, kendimizi ve yakınlarımızı şifalandırmak için bu enerjiye uyumlanmamız gerekir. Bir Reiki Master’ından Uyumlama almış herkes tarafından uygulanabilir. Uyumlama yapıldığı takdirde biz de Reiki enerjisi için kanal oluruz. Reiki enerjisini taç çakramızdan alır ve avuç içi çakralarımız ile iletiriz. Reiki enerjisi hiçbir şekilde kötüye kullanılamaz.

Kedi Gibi

İnsanın tek bir sorunu vardır, dengede olmamak.
Bu sorunun tek bir çözümü vardır, dengeye gelmek.

Usui Reiki nedir?

Usui Reiki, bir şifa enerjisidir. Tüm Reiki sistemlerinin temelini oluşturur. Binlerce yıl önce Tibetli Budistler tarafından keşfedilip kullanılmış, zamanla kaybolmuştur.

Usui Reiki tarihçesi

1900’lü yılların başında Dr Mikao Usui (1865-1926) tarafından Japonya’da 21 günlük Kurama Dağı inzivası sırasında yeniden keşfedilmiştir.

1922’de Dr Mikao Usui Tokyo’da bir klinik açmış ve bu şifa tekniğini sadece uygulamakla kalmayıp çok kişiye öğretmiştir. Dr Usui, ülkesine yardım amacıyla çok sayıda klinik kurmuş ve Reiki’yi çok daha fazla kişiye ulaştırmak için yoğun bir şekilde çalışmıştır ve bu çalışmaları esnasında 62 yaşında yaşama veda etmiştir.

Dr Usui, reiki şifa yöntemlerini uygulamak üzere “Usui Reiki Ryoho Gakkai” adlı bir organizasyon kurmuştur. Bu organizasyon Japonya’da halen çalışmalarına devam etmektedir.

Dr Usui’nin öğrencilerinden Fizik Profesörü Dr Chujiro Hayashi 1938 yılında bu sistemi Hawai’ye götürerek öğrencisi Hawayo Takata’ya aktarmıştır. Bayan Takata Reiki’nin Avrupa’ya yayılmasını sağlayan kişidir. 1970’li yıllarda 20 kişiyi Reiki Master’ı olarak yetiştirdikten sonra 1980’li yıllarda yaşama veda etmiştir.

Bu 20 kişi, bugün Reiki’nin daha büyük kitlelere ulaşmasını sağlamıştır.

 Usui Reiki enerjisi ile çalışma yapıldığında oluşacak olan his kişiden kişiye ve seanstan seansa değişiklik gösterir ama genel olarak; sıcaklık, karıncalanma, manyetik çekim gibi olabilir. 7 ana çakra dışında vücudun önemli diğer enerji merkezlerine de reiki enerjisi verilmesi suretiyle yapılır. Biriken negatif enerjiyi, pozitife dönüştürür, blokajlar çözülür. Alınacak ilk 3 seansın 3 gün arka arkaya alınması tavsiye edilir. Şifalandırma yapılacak olan probleme göre seans sayısı farklılık gösterir.

Reiki güvenli bir şifa enerjisidir. Şifa vermek dışında başka bir amaçla kullanılamaz, başka bir amaç için çalışmaz. Kendine ait bir zekası vardır, neyi ne kadar şifalandırması gerektiğini kendisi bilir. Uygulayıcı bir kablo gibi bu enerjiye kanal olur sadece. İyileştiren şey Reiki’dir. Reiki’nin kaynağı ise yüce yaratıcımızdır.

Usui Reiki herkes yapabilir mi, kendi kendine yapılabilir mi?

Usui Reiki eğitimi ve uyumlaması almak isteyen herkes birinci seviye uyumlaması aldıktan sonra Usui Reiki enerjisine kanal olabilir. Hem kendisine hem de sevdiklerine Reiki enerjisi aktarabilir ve şifalanmalarına vesile olabilir.

Usui Reiki'ye inanmak gerekir mi?

Usui Reiki kaynağı yaratıcımız olan bir şifa enerjisidir.

Reiki çalışması yapılacak olan kişi çalışma yapılmasına izin veriyorsa fakat Reiki’ye inanmıyorsa, Reiki yine de işini yapar.

Usui Reiki seviyeleri nelerdir?

Temelde, Reiki eğitimleri 3 ana seviyede gerçekleşir:

 • Birinci derece eğitiminde, öğrenciler genellikle Reiki’nin temellerini, elleri kullanarak enerji akışını ve basit tedavi tekniklerini öğrenirler.
 • İkinci derece eğitiminde, öğrenciler sembollerin kullanımını öğrenirler ve uzaktan Reiki gönderme gibi daha gelişmiş tekniklerle tanışırlar.
 • Ustalık/seviye üç eğitiminde, öğrenciler Reiki’nin öğretilerini daha derinlemesine anlama fırsatı bulurlar ve dördüncü seviyede diğerlerine Reiki eğitimi verme yetkisini alabilirler.

Bundan ileride ışık seviyeleri vardır. Qigong sembolleri eklenerek Reiki daha yüksek boyutlarda da kullanılabilir.

 1. Seviyede yeni bir sembol öğrenilir. Bunun anlamı;  “büyük uyum” demektir. Bilinçaltına çalışan bir semboldür. Tüm evren ile uyum ve ahenk içerisinde olmanızı sağlar.
 2. Seviyede öğrenilen sembol, “büyük ayrım” demektir. Evrende ve yaşamda hayrınıza olmayan tüm olayları hayatınızdan ayırmak için çalışır.
 3. Seviyede öğrenilen sembol,  “büyük özgürlük” demektir. Sizi bağlayan veya sizi engelleyen olaylar, kişiler, düşünceler ve durumlara bağlı kalmadan, mutluluğun kaynağını kendi içinizde bulmayı ve evrenle olan bağınızı güçlendirmeyi öğrenirsiniz.
 4. Seviyede öğrenilen sembol,  “büyük barış” demektir. Bu sembolle evrene ve yaratıcıya olan güveni sağlama ve dünyada bizi tutan ve engelleyen düşüncelerden ve olaylardan kurtuluş amaçlanır.
 5. Seviyede öğrenilen sembol “büyük mutluluk” demektir. Bu sembol, doğruyu bulmanıza yardımcı olur. Mutluluk, kendinizi ve başkalarını koşulsuz olarak sevmek ve kabul etmektir.
 6. Seviyede öğrenilen sembol “büyük umut” demektir. Bu sembol, hayatta her zaman bir şansınız olduğunu görmenize yardımcı olur. Her durumda bir umut olduğunu öğretir. Hem kişisel hem de kolektif olarak umudunuzu kaybetmek için asla bir sebep olmadığını görmenizi sağlar.
 7. Seviyede öğrenilen sembol “büyük güç” demektir. Bu sembol, içsel ve kişisel gücünüzü artırmayı amaçlar ve büyümenin yollarını görmenize yardımcı olur.
 8. Seviyede öğrenilen sembol “büyük sevgi” demektir. Bu sembol, hayattaki gerçek amacınıza ulaşmanıza yardımcı olmayı amaçlar.
  Manevi yolunuzda önemli olan şeylere odaklanmanıza ve korkuyu azaltıp, yaptığınız her ne ise sevgi ile yapmanız için kanalize olmanızı sağlar.
 9. Seviyede öğrenilen sembol “büyük öğretmen” demektir. Bu sembol, sizi iç dünyanıza bağlayarak orada aradığınız cevapları bulmanıza yardımcı olur.
 10. Seviyede öğrenilen sembol “büyük göz” demektir. Bu sembol, çözümleri dışarıda aramak yerine kendi içinize bakmanıza ve odaklanmanıza yardımcı olur.
 11. Seviyede öğrenilen sembol “büyük yol” demektir. Bu sembolle uygulama yapmak bilgeliği, ruhsal sevgiyi ve şefkati daha anlamlı ve zenginleştirilmiş bir yolla bulmanızı sağlar.
 12. Seviyede öğrenilen sembol “büyük vahiy” demektir. Bu sembol ile geçmişte olan ve gelecekte olabilecek görüler kazanılır. İlham yolu ile iç sesiniz size daha güçlü fısıldamaya başlar. Kendinizin ve başkalarının ihtiyacı olan bilgileri alırsınız.
 13. Seviyede öğrenilen sembol “ilahi tapınak” demektir. Bu sembol bizi manevi alemlere bağlamaya başlar. Orada daha gerçek yaşamayı görmeye başlarız.
 14. Seviyede öğrenilen sembol “büyük bilgelik” demektir. Bu sembol ile yaratım ile bir oluşumuzun gerçekliğini açık şekilde anlamaya ve tüm ruhsal öğretileri derin bir şekilde görmeye başlarız.
 15. Seviyede öğrenilen sembol “büyük bağışlama” demektir. Bu sembol, hayatınızdaki her şeyi affederek temizlemenize yardımcı olmayı amaçlar.
 16. Seviyede öğrenilen sembol “büyük şükran” demektir. Bu sembol, yaşadığınız her şey için şükretmenizi ve sahip olduğunuz her şeyin değerini bilmenizi amaçlar.

 

 

Bir çalışmaya başlamadan önce çantadan hangi aletin çıkarılması gerektiği bilinmez. Bazen pense, bazen tornavida, bazen birkaç alet birden gerekli olabilir.  Alet çantasındaki her alet birbirinden faklıdır ama hiçbiri diğerinden daha üstün değildir. Hangisine ihtiyaç varsa o kullanılır.

Alet Çantamda Başka Neler Var?

Aile Dizimi

Usui Reiki

Kundalini Reiki

Alfa Bioenerji

Klasik Bioenerji

Nefes Terapisi

Regresyon

Kas Testi

NLP

Sarkaç

Yaşam Koçluğu

Kedi Gibi

Kendinizi iyileştirdiğinizde, BİZ’i iyileştirirsiniz.

Çünkü biz BİR’iz…